Konferencja Polanica Zdrój 2020

18 - 19 czerwca 2020.

AKTUALNE PROBLEMY  W ZDROWIU I PRODUKCJI

BYDŁA  MLECZNEGO I  MIĘSNEGO
 

Miejsce obrad: TEATR ZDROJOWY


Organizatorzy:  Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich UP we Wrocławiu,

 

PTNW Sekcja fizjologii i patologii przeżuwaczy

oraz Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju.


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Jan Twardoń
 

  
 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl