Opłaty

 Opłaty konferencyjne: 

 

uczestnicy                                         - 500,00 zł (wykłady, materiały, 2 x przerwa kawowa, obiad 20 i 21.06.2024 r.)

udział w konferencji 20.06.2024 r.       - 200,00 zł

udział w konferencji 21.06.2024 r.       - 350,00 zł 

spotkanie towarzyskie 20.06.2024 r.   - 100,00 zł (Restauracja Zdrojowa)

spotkanie towarzyskie 21.06.2024 r.  - 150,00 zł (BLISSLAND). 

uczestnicy specjalizacji                    - 250,00 zł (2 x przerwa kawowa, obiad w dniu 20 i 21.06.2024 r.)

                                                         + 100,00 zł  – spotkanie towarzyskie 20.06.2024 r.

                                                         + 150,00 zł   - spotkanie towarzyskie 21.06.2024 r.

doktoranci, studenci                         - udział w konferencji bezpłatny

                                                         + 100,00 zł – spotkanie towarzyskie 20.06.2024 r.

                                                         + 150,00 zł - spotkanie towarzyskie 21.06.2024 r.

 

PKO BP SA 

62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

Tytułem: ................., imię i nazwisko uczestnika lub nazwa firmy

 

UWAGA: Istnieje możliwość wniesienia opłaty w gotówce w dniu rozpoczęcia Konferencji.

 

 

Script logo   StudioStrona.pl