Opłaty

 Opłaty konferencyjne: 

 

uczestnicy                                      - 400,00 zł (wykłady, materiały, 3 x przerwy kawowe + 2 x obiad)

udział w konferencji w piątek          - 300,00 zł 

udział w spotkaniu towarzyskim     - 130,00 zł 

uczestnicy specjalizacji                  - 100,00 zł ( 3 x przerwy kawowe + 2 x obiad )

                                                      + 130,00 zł  – spotkanie towarzyskie

doktoranci, studenci                      -  130,00 zł – spotkanie towarzyskie

 

PKO BP SA 

62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

Tytułem: ..., imię i nazwisko uczestnika lub nazwa firmy

 

UWAGA: Istnieje możliwość wniesienia opłaty w gotówce w dniu rozpoczęcia Konferencji.

 

 

Script logo   StudioStrona.pl