Specjalizacje

 

 

  • Choroby przeżuwaczy, specjalizacja nr 1, 2016-2018

    Głównym celem specjalizacji lekarzy weterynarii z zakresu chorób przeżuwaczy jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie zdrowia i produkcyjności bydła, owiec i kóz.

  • Rozród zwierząt, specjalizacja nr 11, 2016-2018

    Celem głównym specjalizacji lekarzy weterynarii jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie rozrodu bydła, owiec i kóz, koni, trzody chlewnej i psów, biotechnologii rozrodu tych gatunków zwierząt, andrologii i unasienniania oraz chorób gruczołu mlekowego.
     

Script logo   StudioStrona.pl