Witamy

UP

Dynamiczne tempo rozwoju nauki i techniki obliguje nas wszystkich, wykonujących odpowiedzialne zadania w obszarze nauki i lecznictwa weterynaryjnego, do ustawicznego zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez permanentną edukację, doskonalącą naszą wiedzę, która z kolei ma istotny wpływ na naszą aktywizację i pozycję zawodową.

Zostało to określone jako KSZTAŁCENIE USTAWICZNE.

Aby wyjść naprzeciw tym wymaganiom organizujemy kongresy, konferencje, kursy specjalizacyjne oraz inne formy kształcenia, aby każdy zainteresowany zdobywaniem wiedzy znalazł dla siebie interesujące zagadnienia.

Script logo   StudioStrona.pl