Contact us

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław

Sekretariat tel. 71 320 53 02, fax. 71 320 10 06
Centrala tel. 71 320 53 18

Kierownik Studium Specjalizacyjnego we Wrocławiu "Choroby przeżuwaczy" i "Rozród zwierząt"
Krajowy Kierownik Studium Specjalizacyjnego nr 1 "Choroby przeżuwaczy"
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji w Polanicy Zdroju
prof. dr hab. Jan Twardoń
tel. 71 320 53 06, kom. 607 577 710
jan.twardon@upwr.edu.pl  

Sprawy administracyjne
mgr Anna Kałuża-Handke
tel. 71 320 51 20
anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl 

Konferencja - mail kontaktowy, zgłoszenia:
konferencja.polanica@gmail.com 

Script logo   StudioStrona.pl