Konferencja 2016 r.

Tegoroczna XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Polanicy-Zdroju dotyczyła problemów okresu „przejściowego” u krów mlecznych. To zagadnienie ciągle aktualne, zwłaszcza u krów o bardzo wysokiej wydajności mlecznej.

Poruszone zostały również tematy związane z hodowlą i rozrodem małych przeżuwaczy. Wróciliśmy do zapomnianych już trochę  w Polsce owiec i kóz, których liczebność zwiększa się w ostatnim okresie na terenie naszego kraju.

Nowością były natomiast niezbyt znane w Polsce gatunki małych przeżuwaczy: alpaki i lamy. Te sympatyczne zwierzęta cieszą się u nas coraz większą popularnością, wzrasta liczba hodowców utrzymujących te gatunki. W związku z tym lekarze weterynarii coraz częściej proszeni są o pomoc w ratowaniu zdrowia, poprawy płodności, zasad żywienia i utrzymania tych zwierząt.

Wykłady prowadzili praktycy i naukowcy z ośrodków akademickich oraz ferm hodowlanych z kraju i zagranicy.

Towarzyszyły nam jak corocznie liczne firmy farmaceutyczne, firmy produkujące sprzęt weterynaryjny, pasze i środki higieny, które wspierają organizatorów konferencji.

Dziękuję sponsorom oraz koleżankom i kolegom z Komitetu Organizacyjnego za zaangażowanie i profesjonalizm w przygotowywaniu i realizacji tegorocznej konferencji.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. Dr hab. Jan Twardoń

Script logo   StudioStrona.pl