Program konferencji

  XXVI MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA NAUKOWA 

                                                                                                                                                                                                     19 - 21 czerwca 2024 r.

Przewodniczący  komitetu organizacyjnego
prof. Jan Twardoń

    ZDROWA KROWA - ZDROWE MLEKO

                                                         P R O G R A M

 

19 czerwca 2024 r.  ŚRODA

 

Warsztaty: Ocena zdrowia wymion, jakości doju; Ocena zdrowia kończyn; Warsztat dojarza

I GRUPA: 10.00-13.00 OHZ Przerzeczyn Zdrój, ferma Gilów

Prowadzący: prof. Jan Twardoń – UPWr, dr Sebastian Smulski – UP  Poznań, 

                   dr Katarzyna Rzewuska – PFHB i PM, lek. wet. Jacek Ptak - lecznica, 

                   mgr Monika Konieczna - doradca ogólny PFHBiPM

 DOJAZD NA WARSZTATY WE WŁASNYM ZAKRESIE

 

II  GRUPA: 15.00-19.00 OHZ Kamieniec Ząbkowicki, ferma Starczów

Prowadzący: prof. Jan Twardoń, dr  Sebastian  Smulski, dr Katarzyna Rzewuska

                     lek. wet. Jacek Ptak, mgr Aneta Neneman - doradca ogólny PFHBiPM

 DOJAZD NA WARSZTATY WE WŁASNYM ZAKRESIE

20 czerwca 2024 r. CZWARTEK

Teatr Zdrojowy Polanica Zdrój

9.00 – 11.00

Podsumowanie warsztatów przeprowadzonych w dn. 19 czerwca 2024 r.

- omówienie wyników kontroli zdrowia stada

- zdrowie gruczołu mlekowego

- funkcjonowanie urządzeń udojowych

- zdrowie kończyn

Prowadzący: prof. Jan Twardoń, dr Sebastian Smulski, dr Katarzyna Rzewuska

 

Informacja z raportów wynikowych – najtańszą formą profilaktyki. Wskaźniki zdrowia wymienia w raportach wynikowych PFHBiPM

Prowadzący: mgr Monika Konieczna doradca ogólny PFHBiPM, mgr Aneta Neneman - doradca ogólny PFHBiPM

11.30 - 13.00 przerwa obiadowa 

13.00 – 13.10

Otwarcie konferencji - prof. Jan Twardoń

                                   - prof. Wojciech Niżański

                                   - Leszek Hądzlik - prezydent PFHBiPM

SESJA I

13.10 – 13.40

dr hab. Michał Dzięcioł, prof. UPWr

Wykorzystanie naturalnych i syntetycznych feromonów w hodowli małych i dużych przeżuwaczy.

13.45 – 14.15

dr Bartłomiej Jaśkowski, UPWr

Nierozważne stosowanie hormonów u bydła.

14.20 – 14.50

Prof. Krzysztof Rypuła, UPWr

Kompleksowy program poprawy jakości mleka oparty na diagnostyce i immunoprofilaktyce.

14.55 – 15.25

mgr Arkadiusz Kaźmierczak, PFHBiPM

Wpływ żywienia na rozród bydła.

Przerwa 15.30 - 16.00

 

SESJA II

16.00 – 16.30

mgr Zbigniew Wróblewski, PFHBiPM

Zrównoważone rolnictwo a wysoka produkcja mleka.

16.35 – 17.05

dr Katarzyna Rzewuska Centrum Genetyczne, PFHBiPM

Zdrowie racic w kontekście sygnałów krów.

17.10 -17.40

prof. Walter Baumgartner

Mastitis u małych przeżuwaczy.

17.45 – 18.05

Piotr Mankowski, DeLaval

System Flow Resposnive Milking oraz aparaty udojowe Evanza.

 

Kolacja BLISSLAND 19.30

 

21.06.2024 PIĄTEK

9.00 – 9.15

Otwarcie Konferencji

prof. Jan Twardoń

prof. Wojciech Niżański

Leszek Hądzlik - prezydent PFHBiPM

Burmistrz miasta Polanica-Zdrój Mateusz Jellin

dr Wojciech Hildebrand, Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

SESJA  III

9.15 – 9.45

prof. Tadeusz Stefaniak, UPWr; dr hab. Paulina Jawor, prof. UPWr

Jak wykorzystać wyniki badań laboratoryjnych krów w ocenie stanu zdrowia stada.

9.50 – 10.35

prof. Volker Kroemker, Uniwersytet Kopenhaga

Terapia celowana mastitis.

10.40 – 11.10

dr Sebastian Smulski, UP Poznań

Immunostymulacja w profilaktyce i terapii mastitis.

Przerwa 11.15 – 11.45 

 

SESJA IV

11.45 – 12.30

lek. wet. Sławomir Koźmiński - lecznica prywatna

lek. wet. Michał Hądzlik - lecznica prywatna

Zdrowie ponad wszystko. Jak optymalna opieka weterynaryjna przekłada się  na rekordy produkcji.

12.35- 13.15

prof. Marcin Gołębiewski, SGGW

Dobrostan krów mlecznych a ich użytkowość.

Obiad 13.15 – 14.30

 

SESJA V

14.30 – 15.15

prof. Volker Kroemker, Uniwersytet Kopenhaga

Czynniki ryzyka zapalenia wymienia u krów- zakażenia śródwymieniowe i ich nasilenie.

15.20 – 15.50

dr hab. Wojciech Brański, prof. UWM

Torbiele jajnikowe u krów. Co wiemy a czego nie wiemy?

15.55 – 16.40

prof. Aleksander Starke, Uniwersytet Lipsk

Zabiegi operacyjne na strzykach.

Przerwa 16.45 – 17.15

 

SESJA VI

17.15 – 18.00

prof. Aleksander Starke, Uniwersytet Lipsk

Zarządzanie zdrowiem stada na fermie z robotem udojowym.

18.05 – 18.30

prof. Jarosław Król, UPWr

Mastitis u bydła. Nowe patogeny i techniki w diagnostyce.

18.35 Zakończenie konferencji

 

 Kolacja Restauracja Zdrojowa                                                               

Script logo   StudioStrona.pl