Program konferencji

  XXVI MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA NAUKOWA 

                                                                                                                                                                                                     19 - 21 czerwca 2024 r.

Przewodniczący  komitetu organizacyjnego
prof. Jan Twardoń

    ZDROWA KROWA - ZDROWE MLEKO

                                                         P R O G R A M

 19 czerwca 2024 r.       warsztaty w fermach bydła mlecznego w Gilowie i Kamieńcu Ząbkowickim

                                   na warsztaty obowiązują osobne zapisy (2 grupy po 12 osób)

20-21 czerwca 2024 r.   seminaria, wykłady

 
 

                                                                

Script logo   StudioStrona.pl