Program konferencji

  XXIII MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA NAUKOWA 

                                                                                                                                                                                                     24-25 czerwca 2021r.

Przewodniczący  komitetu organizacyjnego
prof. Jan Twardoń

 

AKTUALNE PROBLEMY  W ZDROWIU I PRODUKCJI

BYDŁA  MLECZNEGO I  MIĘSNEGO

 

- prof. Wojciech  Barański

„Synchronizacja rui u krów mlecznych - czy wszystko już wiemy?"

 

- prof. Baumgartner  Walter, prof. Dariusz Bednarek

„Zapalenia  układu oddechowego  u bydła. Mastitis u małych przeżuwaczy”         

 

- dr Bednarski Michał

"Nietypowe zakażenia u bydła" 

 

 

- dr Grzegorz J. Dejneka, prof. Jan Twardoń

„Trupellera pyogenes – najgroźniejszy patogen w rozrodzie i mastitis”

 

- prof. Marcin Gołębiewski 

„Żywienie krów  mięsnych"

"Jak poprawić wartość pasz otrzymanych w okresie suszy”

 

- dr hab. Paulina  Jawor

 „Biegunki u cieląt – fakty i mity”

 

- dr hab.  Łukasz  Kurek, dr K. Miętkiewska, prof. K. Kurek

 „Pułapki diagnostyczne w praktyce bujatrycznej”

 

- K. Miętkiewska, Ł. Kurek, K. Lutnicki

„Technologizacja procesów decyzyjnych w diagnostyce i terapii bydła mlecznego”

 

- dr Sebastian  Smulski

„Praktyczne aspekty wpływu urządzeń udojowych na mastitis”

 

- prof. Starke  Aleksander

„Systemowa analiza stada bydła mlecznego - badanie przyczyn zaburzeń i metody ich rozwiązywania”

„Nagłe przypadki  bujatryczne w praktyce lekarsko-weterynaryjnej”

 

- prof. Tadeusz Stefaniak

 „Jak wychowywać zdrowe cielęta – przyszłe  krowy”

 

- dr E. Thier

 „IBR – porównanie programów pół rocznych i rocznych w eradykcji IBR”

 

 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl