Program konferencji

  XXIII MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA NAUKOWA 

                                                                                                                                                                                                     24-25 czerwca 2021r.

Przewodniczący  komitetu organizacyjnego
prof. Jan Twardoń

 

AKTUALNE PROBLEMY  W ZDROWIU I PRODUKCJI

BYDŁA  MLECZNEGO ORAZ  MIĘSNEGO

 

- Prof. Dr.  Walter Baumgartner
  Zapalenia układu oddechowego u bydła.

  Mastitis u małych przeżuwaczy.

 

- Prof. Dr. Aleksander Starke
  Systemowa analiza stada bydła mlecznego – badanie przyczyn zaburzeń i metody ich rozwiązywania.

  Nagłe przypadki bujatryczne w praktyce lekarsko-weterynaryjnej.

 

- Dr n. wet. Michał Bednarski
  Nietypowe zakażenia u bydła.

  Cielęta – układ oddechowy.

 

- Dr n. wet. Grzegorz  J. Dejneka, prof. dr hab. Jan Twardoń
  Trueperella pyogenes – najgroźniejszy patogen w rozrodzie i mastitis.

 

Dr hab. Wojciech Barański, prof. UWM
  Synchronizacja rui u krów mlecznych – czy wszystko już wiemy?

 

- Dr hab. Łukasz Kurek, lek. wet. Klaudia Miętkiewska, prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki

  Pułapki diagnostyczne w praktyce bujatrycznej.

 

- Lek. wet. Klaudia Miętkiewska,  dr hab. Łukasz Kurek, prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki

  Technologizacja procesów decyzyjnych w diagnostyce i terapii bydła mlecznego.

 

- Dr n. wet. Sebastian Smulski
  Praktyczne aspekty wpływu urządzeń udojowych na mastitis.

 

- Dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW 
  Żywienie krów mięsnych

  Jak poprawić wartość pasz otrzymanych w okresie suszy.

 

- Prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
  Jak wychowywać zdrowe cielęta – przyszłe  krowy.

 

- Dr hab. Paulina Jawor,  prof. UPWr
  Biegunki u cieląt – fakty i mity.

 

- Dr Thier  E.
  IBR – porównanie programów półrocznych i rocznych w eradykacji IBR.

 

 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl