Wykładowcy, Prelegenci

 W Y K Ł A D O W C Y  -  P R E L E G E N C I

 XXIV  MIĘDZYNARODOWEJ  KONFERENCJI  NAUKOWEJ 

 

Polanica Zdrój 23-24 czerwca 2022 r.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. Jan Twardoń

 

 

Script logo   StudioStrona.pl