Wykładowcy, Prelegenci

 W Y K Ł A D O W C Y  -  P R E L E G E N C I

 XXVI  MIĘDZYNARODOWEJ  KONFERENCJI  NAUKOWEJ 

 

Polanica Zdrój 19 - 21 czerwca 2024 r.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. Jan Twardoń

 

 

 

Warunki publikacji doniesień – referatów na konferencję:

Publikację należy złożyć do ..... r. na adres paulina.jawor@upwr.edu.pl

Artykuły należy przesyłać w formacie Word czcionka rozmiar 12 (najlepiej aby tekst nie przekraczał 20 000 znaków ze spacjami). Artykuł powinien zawierać tytuł imiona i nazwiska autorów oraz afiliację. Zdjęcia i ilustracje powinny być przesyłane jako osobne pliki (wklejanie zdjęć może wiązać się z ich kompresją, a co za tym idzie utratą jakości). Opisy do zdjęć prosimy umieścić na końcu pracy.

Każdy artykuł powinien zawierać wykaz literatury cytowanej według następującego wzoru: Jee, J., DeGraves, F.J., Kim, T., Kaltenboeck, B., 2004. High prevalence of naturalChlamydophila spp. infection in calves. Journal of Clinical Microbiology 42, 5664–5672.

Script logo   StudioStrona.pl