Wykładowcy, Prelegenci

 W Y K Ł A D O W C Y  -  P R E L E G E N C I

 XXIII  MIĘDZYNARODOWEJ  KONFERENCJI  NAUKOWEJ 

 

Polanica Zdrój 17-19 czerwca 2020 r.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. Jan Twardoń

 

 - prof. Wojciech Barański

 

- prof. Baumgartner  Walter

 

- prof. Dariusz Bednarek

 

- dr Bednarski Michał

   

- dr Grzegorz J. Dejneka, prof. Jan  Twardoń

 

- prof. Marcin Gołębiewski

 

- dr hab. Paulina  Jawor

 

- dr hab.  Łukasz  Kurek, dr K. Miętkiewska, prof. K. Kurek

 

-  K. Miętkiewska, Ł. Kurek, K. Lutnicki

 

- dr Sebastian  Smulski

 

- prof. Starke  Aleksander

 

-  prof. Tadeusz Stefaniak

 

- dr E. Thier

 

Script logo   StudioStrona.pl