Wykładowcy, Prelegenci

 W Y K Ł A D O W C Y  -  P R E L E G E N C I

 XXII  MIĘDZYNARODOWEJ  KONFERENCJI  NAUKOWEJ 

 

Polanica Zdrój 13-14 czerwca 2019 r.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. Jan Twardoń

 

 

Script logo   StudioStrona.pl