Wykładowcy, Prelegenci

 W Y K Ł A D O W C Y  -  P R E L E G E N C I

 XXIII  MIĘDZYNARODOWEJ  KONFERENCJI  NAUKOWEJ 

 

Polanica Zdrój 24-25 czerwca 2021 r.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. Jan Twardoń

 

- dr hab. Wojciech Barański, prof. UMW

- prof. dr hab. Walter Baumgartner 

- dr n. wet. Michał Bednarski   

- dr n. wet. Grzegorz J. Dejneka

- prof. dr hab. Jan Twardoń

- dr n. wet. Marcin Gołębiewski

- dr hab. Paulina Jawor

- dr hab. Łukasz Kurek

- lek.wet. Klaudia Miętkiewska 

- prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki

- dr n. wet. Sebastian Smulski

- prof. dr hab. Aleksander Starke

- prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak

- dr E. Thier

 

Script logo   StudioStrona.pl