Aktualności

                                              

 

 

Proszę zgłaszać i usprawiedliwiać  nieobecności na  zajęciach obowiązkowych.

 

UWAGA! Nabór do następnej edycji studium specjalizacyjnego "Rozród zwierząt" rozpocznie się jesienią 2017 roku.

 

Script logo   StudioStrona.pl