Harmonogram zjazdów

Terminy zjazdów i zajęć:

Semestr I

Terminy zajęć:
I. 28 -29 września 2019, Wrocław
   Temat: Fizjologia i patologia rozrodu koni. Prowadzi prof. Roland Kozdrowski z zespołem

II. 12 -13 października 2019 , Wrocław
   Temat: Rozród małych zwierząt: psy , koty. Uczestnictwo w konferencji :

   "Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciążą, noworodek"
    Tematyka według programu konferencji.

III. 16 - 17 listopada 2019, Wrocław

IV.  18-19 stycznia 2020 Wrocław
       Rozród psów i kotów.

Semestr II

Terminy zajęć:

I.   27 - 28 czerwca 2020 Wrocław

pl. Grunwaldzki 24A, Wrocław - Aula Jana Pawła II

II. 26-27 września 2020  - Wrocław (Pawłowice)

III. 24-25 października 2020 online

IV. 14-15 listopada 2020 online

V. 5-6 grudnia 2020 online

Semestr III

I. 23 - 24 stycznia 2021 r.

II. 20 - 21 lutego 2021 r.

III. 20 - 21 marca  2021 r.

IV. 24 - 25  kwietnia  2021 r.

V. 22 - 23 maja  2021 r.

VI. 24 - 25 czerwca 2021 r. -  KONFERENCJA W POLANICY ZDRÓJ

 

Tematyka oraz wykładowcy spotkań będą podawane  na 3 tygodnie przed wskazanym terminem.

 

 

Script logo   StudioStrona.pl