Harmonogram zjazdów

Terminy zjazdów i zajęć:

Semestr I

Terminy zajęć:
I. 28 -29 września 2019, Wrocław
   Temat: Fizjologia i patologia rozrodu koni. Prowadzi prof. Roland Kozdrowski z zespołem

II. 12 -13 października 2019 , Wrocław
   Temat: Rozród małych zwierząt: psy , koty. Uczestnictwo w konferencji :

   "Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciążą, noworodek"
    Tematyka według programu konferencji.

III. 16 - 17 listopada 2019, Wrocław

IV.  18-19 stycznia 2020 Wrocław
       Rozród psów i kotów.

Semestr II

Terminy zajęć:

I.   27 - 28 czerwca 2020 Wrocław

pl. Grunwaldzki 24A, Wrocław - Aula Jana Pawła II

II. 26-27 września 2020  - Wrocław (Pawłowice)

III. 24-25 października 2020 VetForum Łódź

IV. 14-15 listopada 2020 lub 28-29 listopada 2020 Wrocław

V. 4-5 grudnia 2020 Wrocław lub 12 -13 grudnia 2020 Wrocław

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl