Harmonogram zjazdów

Terminy zjazdów i zajęć:

Semestr I

Terminy zajęć:
I. 28 -29 września 2019, Wrocław
   Temat: Fizjologia i patologia rozrodu koni. Prowadzi prof. Roland Kozdrowski z zespołem

II. 12 -13 października 2019 , Wrocław
   Temat: Rozród małych zwierząt: psy , koty. Uczestnictwo w konferencji :

   "Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciążą, noworodek"
    Tematyka według programu konferencji.

III. 16 - 17 listopada 2019, Wrocław

IV.  18-19 stycznia 2020 Wrocław
       Rozród psów i kotów.

Semestr II

Terminy zajęć:

I.   27 - 28 czerwca 2020 Wrocław

pl. Grunwaldzki 24A, Wrocław - Aula Jana Pawła II

II. 26-27 września 2020  - Wrocław (Pawłowice)

III. 24-25 października 2020 online

IV. 14-15 listopada 2020 online

V. 5-6 grudnia 2020 online

Semestr III

I. 23 - 24 stycznia 2021 r.

II. 20 - 21 lutego 2021 r.

III. 20 - 21 marca  2021 r.

IV. 24 - 25  kwietnia  2021 r.

V. 22 - 23 maja  2021 r.

VI. 24 - 25 czerwca 2021 r. -  KONFERENCJA W POLANICY ZDRÓJ

Semestr IV

I. 18 września 2021 r. - on-line

II. 23-24 października 2021 r. - on-line 

III. 6 listopada 2021r. - zaj. praktyczne

IV. 5 grudnia 2021 r. - on-line

V. 18 grudnia 2021 r. - on-line

Semestr V

I. 22 stycznia 2022 r. - stacjonarnie 

II. 19-20 lutego 2022 r. - on-line

III. 19-20 marca 2022 r. - stacjonarnie

IV. 23-24 kwietnia 2022 r. - stacjonarnie

V. 14 maja 2022 r. - stacjonarnie

 

 Tematyka oraz wykładowcy spotkań będą podawane  na 3 tygodnie przed wskazanym terminem.

 

EGZAMIN:  egzamin końcowy odbędzie się w dniu 5 listopada (sobota) 2022 w godz. 9.30 - 14.00 w Puławach w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego, Al. Partyzantów 57

Script logo   StudioStrona.pl