Harmonogram zjazdów

Terminy zjazdów i zajęć:

Semestr I

Terminy zajęć:
I. 04-05 marca 2023 r., Wrocław
   Temat: Rozród koni

II. 1-2 kwietnia 2023 r. 

III. 13-14 maja 2023 r.

IV. 22-23 czerwca 2023 r. - Polanica Zdrój, XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "QUO VADIS, VETERINARIA"

Semestr II

Temat: "Fizjologia i patologia rozrodu psów i kotów" - cały semestr
Prowadzi: prof. dr hab. Wojciech Niżański z zespołem Katedry Rozrodu Zwierząt z Kliniką Zwierząt Gospodarskich we Wrocławiu. Zajęcia teoretyczne i praktyczne.

I. Zjazd 7-8.10.2023 r. Wrocław

II. Zjazd 21-22.10.2023 r. Wrocław

III. Zjazd 25-26.11.2023 r. Wrocław

IV. Zjazd 27-28.01.2024 r. Wrocław

Semestr III

I.  Zjazd 23 -24 marca 2024 r. Wrocław
II. Zjazd 13-14 kwietnia 2024 r.
III. Zajęcia 7 maja 2024 r. w ZH i UZ w Tulcach

IV. Zjazd 19-21 czerwca 2024 r., Polanica Zdrój (konferencja), temat "Zdrowa krowa - Zdrowe mleko".

Blok tematyczny w III semestrze: "Rozród przeżuwaczy".

Miejsca zajęć w terenie będą podane w późniejszym terminie, po ustaleniu z prowadzącymi i gospodarstwami.

Script logo   StudioStrona.pl