Aktualności

NABÓR TRWA do końca 2020r. 

(dokumenty prosimy przesłać mailowo na adres: jan.twardon@upwr.edu.pl)

Uwaga: zajęcia we Wrocławiu zawsze odbywają się w godzinach:

sobota:     9.30 - ok. 17.00

niedziela:  9.00 - ok. 13.00

Terminy zjazdów:

26-27 września 2020 Wrocław (Pawłowice) – tenat zjazdu: „Choroby zakaźne przeżuwaczy”

24-25 października 2020 online  

14-15 listopada 2020 online

Temat zjazdu: "Choroby pasożytnicze zwierząt gospodarskich, koni, psów i kotów."
dr Jarosław Pacoń , Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

5-6 grudnia 2020 online

Temat zjazdu: "Choroby małych przeżuwaczy ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych."
prof. Jarosław Kaba, SGGW Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

 

 Zajęcia we Wrocławiu będą się odbywać w:

Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław Pawłowice

ul Pawłowicka 87/89, 101, 51-250 Wrocław, sala wykładowa "Obora" AV

rezerwacja noclegów tel. 71 330 42 04, e-mail: prck@upwr.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl