Aktualności

                   
 

 

Proszę zgłaszać i usprawiedliwiać  nieobecności na zajęciach obowiązkowych.

 

UWAGA! Nabór do następnej edycji studium specjalizacyjnego "Choroby przeżuwaczy" rozpocznie się jesienią 2017 roku.

Script logo   StudioStrona.pl