Program

Zalecane staże kliniczne dotyczą następującej problematyki:

·         Andrologiczne badanie męskiego układu rozrodczego przeżuwaczy, łącznie z metodami pobierania i oceny biologicznej  nasienia

·         Badanie żeńskiego układu  rozrodczego przeżuwaczy z uwzględnieniem różnych metod diagnostycznych

·         Sztuczne unasiennianie  przeżuwaczy

·         Przenoszenie zarodków  ( embriotransfer )

·         Specjalistyczne metody rozpoznawania i terapii zaburzeń funkcji jajników i macicy

·         Badania gruczołu mlekowego i mleka. Rozpoznawanie chorób gruczołu mlekowego.

Terapia i profilaktyka schorzeń gruczołu mlekowego

·         Dobrostan i żywienie w profilaktyce zaburzeń metabolicznych, rozrodu oraz chorób gruczołu mlekowego.

·         Rozpoznawanie i profilaktyka chorób zakaźnych i pasożytniczych

·         Zabiegi chirurgiczne stosowane u przeżuwaczy

·         Zarządzanie zdrowiem i produkcją stada

 

Zaleca się odbycie 20 - 30 godzin stażu z każdego z w/w  obszarów.

Uczestnik kursu specjalizacyjnego we własnym zakresie pozyskuje i zawiera umowę z odpowiednim ośrodkiem, w którym zamierza odbyć staż zgodnie z zalecaną problematyką.

Ponosi również wszystkie koszty związane z odbywaniem staży klinicznych.

Odbycie stażu powinno być potwierdzone przez ośrodek przeprowadzający staż.

Kierownik studium specjalizacyjnego pomaga w pozyskaniu ośrodka do odbycia stażu.

Staże kliniczne mogą być odbywane w okresie trwania studiów specjalizacyjnych .

    

              

                

Script logo   StudioStrona.pl